Blinkar vid övergångsställen

publicerad 20 november 2015
- Av Bo Bäckman
Morsning korsning, här är en med blinkande lampor, vilket är särskilt gynnsamt nu under den mörka årstiden. Olyckorna blir färre eftersom bilisterna hinner sakta ner ordentligt.
Morsning korsning, här är en med blinkande lampor, vilket är särskilt gynnsamt nu under den mörka årstiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2000 infördes lagen om väjningsplikt, den så kallade zebralagen, för fotgängare vid gående över obevakade övergångsställen, allt för att förbättra de gåendes säkerhet. Trots det är övergångsställen inte trafiksäkra för fotgängare. Det har bedömts att risken är överhängande stor för olyckor och många sker när en gata med övergångsställen har korsats.

Åtgärder som gatubelysning och fri sikt för förare av motorfordon är till för att skydda fotgängarna men i Säffle har Teknik- och fritidsförvaltningen tagit ytterligare ett steg och installerat närvarostyrda övergångsställen.

Text: CARINA LARSSON
Bild: PHILIP HAGSTRÖM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151120