Besök på sällsynt selmakeri

publicerad 8 mars 2019
- Av Bo Bäckman

Lagning och nytillverkning av hästutrustning på Vaffervalla

Ingemar Wilhelmsson bland en hel del utrustningar ska restaureras på Wafferhalla.

GUNNARSKOG (VB)

Ingemar Wilhelmsson är selmakare. Han bedriver sitt selmakeri hemma på Vafferhalla i Stommen. Främst handlar hans arbete om lagningar och nytillverkning av selar och andra hästartiklar. I den här delen av landet är Ingemar numera en av få som innehar de speciella kunskaperna för yrket.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON