Bergsmän och bruksfolk

publicerad 13 maj 2015
- Av Bo Bäckman
Samlade för information kring miniatyren från det gamla bruksområdet i Munkfors, under 1870-talet. Guiden Lennart Nilsson pekar och berättar.
Samlade för information kring miniatyren från det gamla bruksområdet i Munkfors, under 1870-talet. Guiden Lennart Nilsson pekar och berättar.

munkfors (vb)

Efter sedvanligt årsmöte fick samverkande föreningar en rundvand ring i Munkfors gamla bruksområde. Totalt 26 olika föreningar samverkar under paraplyorganisationen Bergsmän och bruksfolk.
– Vi har mycket gemensamt och kan få många värdefulla råd som hjälper oss att utveckla våra respektive anläggningar, sade Conny Tiderman, ordföranden i föreningen.

Årsmötet behandlade sedvanlig formalia som verksamhetsberättelsen och ekonomi. Föreningens budget är i minsta laget, men det som tycks vara styrkan i organisationen är just gemenskapen och möjligheten att utbyta värdefulla erfarenheter.

Text och bild: TINA PAPADOPOULOU

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150508