Även män behöver prata

publicerad 17 maj 2019
- Av Dennis Johansson
Kvinnors våld mot män är närmast tabu att ens nämna. Våldet sker dessutom vanligen i en annan form än rent handgripligt. Foto: PIXABAY

SÄFFLE (VB)

Säffle har numera en mansjour. Män kan av många skäl må dåligt och behöva prata med någon och få hjälp.
Lars Ryman på mansjouren är inte främmande för att hjälpa en hel familj om det behövs.

Mansjouren i Säffle, som är en del av Värmlands Mansforums verksamhet, fyller ett stort behov.  Hit kan män som av något skäl mår dåligt vända sig för att få någon att prata med och få hjälp. Det kan handla om allt från att ”bara” prata till att hantera svårare problematik.

BO BÄCKMAN

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 17 maj 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande