Att leva livet med diabetes typ 2

publicerad 20 november 2018
- Av Värmlandsbygden

hälsA & må brA (Vb)

Hur blir egentligen fortsättningen av livet när man drabbats av diabetes typ 2? Konkret vid diabetes typ 2, har det blivit svårt för kroppen att hålla sockerhalten så låg som den bör vara i blodet. Symtomen kan visa sig på olika sätt och sjukdomen uppkommer i regel långsamt under flera…

Text: LIZZIE GERD JANSON