Återinförd värnplikt

publicerad 15 januari 2016
- Av Bo Bäckman

Återinförd värnplikt har ett stort folkligt stöd. Sju av tio svens – kar tycker att det är ett bra förslag att återinföra någon form av värnplikt, visar en mätning av DN/Ipsos. 9 av 10 anser att värnplikten i så fall ska gälla både kvinnor och män.

72 procent anser att det är ett bra förslag att på nytt återinföra någon form av värnplikt i Sverige. 16 procent anser att det är ett dåligt förslag medan 11 procent inte har någon tydlig uppfattning. Stödet för förslaget är något starkare bland äldre svenskar medan svenskar under 44 år något mer sällan tycker att det är ett bra förslag.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160115