Artilleriföreningen på återbesök

publicerad 28 februari 2019
- Av Bo Bäckman

”Vi vill att det ska vara en levande stadsdel”

Artilleriföreningen med ett trettioal tidigare anställda på Garnisonen/A9 får information om dagens område vilket är detsamma som syns på flygfotot i bakgrunden.

kristinehamn (vb)

När garnisonen i Kristinehamn lades ner 2005 och A9 flyttade till Boden togs hela kasernområdet över av det statliga avvecklingsbolaget Vasallen. Några år senare såldes hela området till ett privat bolag i Göteborg, Merx Fastigheter.

Text och bild: BERNT MAGNUSSON