Antibiotika ger mer metan

publicerad 2 juni 2016
- Av Bo Bäckman

Antibiotika som ges till kor kan påverka ekosystemet långt utanför det behandlade djuret, enligt en internationell studie ledd av Tomas Roslin från SLU.

När forskarna undersökte komockor från kor som behandlats med tetracyklin, ett bredverkande antibiotikum, fann de att tarmfloran hos dyngbaggar som lever i sådana komockor var annorlunda. Dessutom släppte de behandlade kornas komockor ut nästan dubbelt så mycket av växthusgasen metan.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160603