Anställda ger högt betyg

publicerad 21 februari 2019
- Av Bo Bäckman

Här känner man sig viktig i jobbet

Gatuunderhåll, skola, vård och omsorg. Där möter vi ofta kommunalt anställd personal och de som jobbar i Hagfors kommun är nöjda och stolta över det arbete de utför. Bild: PIXABAY

hagfors (vb)

Det är bra att jobba i Hagfors kommun. Här är man stolt över sitt arbete och känner sig respekterad av sina chefer. Det visar resultatet av årets medarbetarundersökning. Varje år sedan 2012 gör Hagfors kommun en medarbetarundersökning. Syftet är att få en bra bild av hur organisationen Hagfors mår och se vilka styrkor som finns men också vad som kan förbättras.

Text: BRITTA NYBERG