Ambulansresponstiderna ökar i Värmland

publicerad 27 december 2023
- Av Redaktionen

Ambulansresponstiderna har ökat i alla värmländska kommuner sedan 2010, med Eda kommun som har den längsta väntetiden.

En genomgång av ambulansresponstiderna i Värmlands län visar på en markant ökning från 2010 till 2023.

I Eda kommun tar det nu i genomsnitt 28 minuter och 39 sekunder för ambulansen att nå fram till ett larm, den längsta tiden i länet. Kristinehamn kommun har å andra sidan den kortaste genomsnittliga responstiden på 12 minuter och 31 sekunder.

Det beror på att vi åker på fler larm, säger Tony Gullqvist, ambulanssjuksköterska i Arvika till SVT.

Region Värmland kommer att införa en egen larmcentral från och med 1 februari, med målet att effektivisera fördelningen av larm och därigenom förbättra responstiderna.

Responstiden definieras från det att larmcentralen mottar larmet tills räddningstjänsten ankommer till platsen. Statistik från SOS Alarm via Kolada visar att de flesta kommuner i Värmland har responstider över riksgenomsnittet, vilket är en oroande trend för regionens akutsjukvård.