Äldres dans i nytt projekt

publicerad 20 november 2015
- Av Bo Bäckman
”Det saknas kunskap om viktiga dimensioner i en utbredd och meningsfull aktivitet bland äldre. Det betyder att centrala aspekter i äldres vardagsliv både blir förminskade och marginaliserade”, säger Clary Krekula, docent i sociologi (infällda bilden).
Clary Krekula, docent i sociologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Äldres dans kopplas för det mesta starkt till hälsoaspekter. Bilden är att dans är bra för kropp och själ, det vill säga motion och minnesträning. Men dans har också sociala, kroppsliga och känslomässiga dimensioner.

Trots att dans, tillsammans med sång och musik, är en av de mest populära aktiviteterna bland pensionärer i Sverige finns få forskningsstudier om äldres dans. Det här vill en fors kargrupp vid Karlstads universitet ändra på. Syftet är att öka kunskapen om dansens innebörd och betydelse för äldre.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151120