publicerad 28 september 2018
- Av Värmlandsbygden
two opposite road signs against blue sky and clouds

Valet 2018 var en kamp om värderingar. Vi i Centerpartiet gick till val för värderingar om medmänsklighet och jämställdhet. För en vård i hela landet, för grön tillväxt, för att utveckla landsbygden och för att små företag ska ha stora möjligheter. Ett tydligt värderingsval. Ett val om vilken väg Sverige ska ta.
Centerpartiet gjorde sitt starkaste val på flera decennier, men det gjorde tyvärr också två av våra tydligaste politiska motpoler.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna representerarar en populistisk politik helt oförenlig med vår gröna, liberala, decentraliserade och tillväxtfokuserade.
Vår syn på nyttan med vinster i välfärden är helt oförenlig med Vänsterns hat mot det samma. Vår syn på medmänsklighet och nyttan med mångfald är helt obegripliga för sverigedemokrater, ”Sverigefientligt” som SDs anhängare brukar skrika i sociala medier.

Polariseringen och de tydliga skillnaderna mellan partiernas värderingar fick ett tydligt genomslag i valresultatet. Ur ett traditionellt vänster/högerperspektiv så blev det dött lopp. I 195 av 290 kommuner går det inte att bilda en klassisk majoritet baserad på stödet för ett block. Bara i 95 kommuner finns en tydlig blockpolitik kvar, de rödgröna fick en majoritet i 41 kommuner, allianspartierna i 54.

I Karlstad är resultatet minst lika otydligt. Den konstellation med allianspartierna och mp som styrt i åtta år tappade majoriteten, både SD och ett missnöjesparti tog nya mandat. I det politiska spelet som nu pågår har S och MP utropat sig som centrum för en ny majoritet, det trots att man bara samlar 22 av de 31 mandat som man behöver för att styra. Precis som Karlstad i många val varit en spegel av opinionen i landet, är man nu ett exempel på utmaningen att skapa en ny majoritet.

Valet i år var ett val om värderingar och det kommer påverka den politiska debatten och besluten under mandatperioden. De utmaningar och de motsättningar som finns i landet skapar behovet av svar på grundläggande frågor om vilka värden som ska gälla.
Här kommer vi centerpartister att fortsätta att argumentera för en lösningsfokuserad tillväxtpolitik framför förbud och höjda skatter. För att bevara eller utveckla de privata alternativen. För att använda gröna näringar och klimatbra investeringar och teknologi. För att vi måste bli bäst på ge nya svenskar jobb och väg in i samhället. För medmänsklighet och jämställdhet.
Vem man är eller var man kommer ifrån får aldrig ha betydelse.

Värderingsvalet 2018 slutade inte på valdagen – därför behövs vårt närodlade perspektiv mer än någonsin.