12 steg

publicerad 11 mars 2016
- Av Bo Bäckman

s23

EDA (VB)

En mottagning för alkohol- och drogproblem drivs i kommunens regi via en anställd alkohol- och drogterapeut. Värmlandsbygden har mött Jerry Karlsson på hans arbetsplats, Eda stöd och behandling.

– Oavsett drog så är själva grundproblematiken ganska lika hos de som tar kontakt. Något jag aldrig köper är att mindre trevliga händelser i livet leder till missbruk. I så fall vore vi alla missbrukare, konstaterar Jerry.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160311