Vid kris finns det beredskap

publicerad 15 september 2016
- Av Bo Bäckman
En risk är ju alltid älven med till exempel ett högt flöde. Samtidigt finns inte många hus nära rasriskzonen.
En risk är ju alltid älven med till exempel ett högt flöde. Samtidigt finns inte många hus nära rasriskzonen.

munkfors (vb)

När något extraordinärt inträffar så finns en beredskap i kommunerna. Samhället ska fungera så likt det normala som möjligt även om en storm skapat kaos. Munkfors kommun ingår numera i Karlstadsregionens krisledningsorganisation.

Beredskap i alla aspekter är viktig för samhälle och medborgare. Det finns händelser som kallas extraordinära, sådana som går utanför de vanliga. Ett par enkla exempel är en kraftig storm som Gudrun och Per eller ett avbrott i dricksvattenförsörjningen.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160916