Svenska för invandrare

publicerad 15 januari 2016
- Av Bo Bäckman
”Vi har ett avtal ett år i taget med Munkfors kommun vilket innebär att vi tar emot dem som är behöriga att läsa svenska för invandrare”, bekräftar Jonas Herrlin som är biträdande rektor och ansvarar för SFI på Geijerskolan.
Jonas Herrlin är biträdande rektor och ansvarar för SFI på Geijerskolan.

Munkfors (vb)

I våras höll stiftelsen Geijerskolan i Ransäter Folkhögskolans dag med temat Mångfald – vår styrka. Mycket passande eftersom många av eleverna kommer från Palestina, Syrien, Somalia, Europa och Asien. Geijerskolan erbjuder förutom SFI även allmän kurs med svenska som andraspråk.

SFI består av tre studievägar där varje elev läser utifrån de egna förutsättningarna. Den första studievägen är ämnad för den som aldrig gått i skolan tidigare eller endast har en kortare skolbakgrund och därmed inte kan läsa och skriva det latinska alfabetet.

Text: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160115