Många enskilda avlopp har brister

publicerad 26 maj 2016
- Av Bo Bäckman

mkf

munkfors (vb)

Den fastighetsägare som har ett enskilt avlopp, alltså inte anslutet till det kommunala avloppsnätet, ansvarar själv för sin avloppsanläggning. Det finns direktiv för hur det ska vara utformat. I Munkfors finns cirka 350 enskilda avlopp, varav många är i behov av att åtgärdas.

Nuförtiden är medvetenheten om konsekvenserna av att släppa ut orenat eller dåligt renat avlopp stor. Tidigare ansågs det man tömde ut i vattnet som ”borta”, vare sig det var frågan om ett hushålls avlopp eller rester, inte sällan direkt giftiga, från industrier.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160527