Grundbult i demokratin

publicerad 24 mars 2017
- Av Värmlandsbygden

Postlistan för transparens och insyn

Munkfors (vb)

Liksom flertalet andra kommuner publicerar Munkfors en lista på hemsidan, postlistan, över inkommande post. Man kan begära ut de handlingar som är av intresse. På det viset blir det enkelt för medborgarna att ta del av det som sker i kommunen.

Text: BO BÄCKMAN Bild: THONY LILJEMARK, Munkfors kommun
Fortsättning publicerad i papperstidningen 2017-03-24