Gott hopp om att hitta vikarier

publicerad 26 februari 2016
- Av Bo Bäckman
Munkfors kommun söker sommarvikarier inom omsorg och stöd, främst vikarier till äldreboenden, hemtjänsten och HVB-hem. Några speciella krav på att det skulle vara vårdutbildad personal som söker som sommarvikarie ställs inte men de som har eller går en vårdutbildning hamnar i förtur. Bild: WIKIMEDIA
Munkfors kommun söker sommarvikarier inom omsorg och stöd, främst vikarier till äldreboenden, hemtjänsten och HVB-hem. Bild: WIKIMEDIA

MUNKFORS (VB)

Munkfors kommun söker sommarvikarier inom omsorg och stöd, främst vikarier till äldreboenden, hemtjänst och HVB-hem samt sjuksköterskor under sommarmånaderna.

I Munkfors kommun finns två äldreboenden varav det ena, Björkdungen, är ett demensboende och det andra, Björkbacken, ett boende för äldre med fysisk funktionsnedsättning.

Text: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160226