Elevhälsa och samverkan

publicerad 26 oktober 2018
- Av Värmlandsbygden

Så ska skolan bli bättre i Munkfors

Utveckling av elevhälsan, utökat kvalitetsarbete och bättre återrapportering ska göra skolan i Munkfors bättre för barn och elever med särskilda behov. 

MUNKFORS (VB)

Ni jobbar inte tillräckligt bra i Munkfors för att barn med behov av särskilt stöd får det de behöver. Så sammanfattades revisorernas kritik i en revi-sionsrapport. Nu har kommunstyrelsen tagit fram ett åtgärdsprogram i flera punkter för att bättre. Det är på uppdrag av kommunrevisorerna…

Text: BRITTA NYBERG