Digitalt verktyg för skolan

publicerad 29 april 2016
- Av Bo Bäckman
Munkerudsskolan
Munkerudsskolan

munkfors (vb)

Bland de olika digitala system som används i skolorna för kommunikation och dokumentation finns InfoMentor som är utformat efter läroplanen. Det används i hela Munkfors kommun. Förbättrade skolresultat kan påvisas genom en smart användning av systemet.

Kontakten och informationen mellan skola, elever och vårdnadshavare är av stor betydelse för skolresultaten. Hur man på varje skola hanterat detta har varierat och det ganska mycket sett över en längre tid. Numera använder allt fler skolor enhetliga digitala verktyg och de blir allt bättre.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160429