Vill hjälpa unga som undrar om Gud

publicerad 16 april 2022
- Av Värmlandsbygden
Teologen Joseph Sverker vill hjälpa unga som undrar om Gud.

I boken Undrar om Gud presenterar teologen Joseph Sverker frågor och svar om tron och livet på ett sätt som är begripligt för de flesta, med särskilt fokus på gruppen 10-15 år. Målet är att förklara och ge svar, men framförallt att främja fortsatt tänkande och utforskande.

– Jag hoppas förstås att de tankar och svar som finns här i boken är bra och övertygande, men jag hoppas ännu mer att boken kan vara början på ett samtal om de viktigaste sakerna här i livet. Det barn tänker om Gud, Bibeln, Jesus och livet berikar kristen teologi i stort. Inte minst tvingar mötet med barns tankar mig som teolog att tänka på nya sätt. Barnens frågor och egna tankar säger även mycket om vilken teologi som lärs ut i kyrkorna och på så sätt får vuxna syn på sig själva. På alla sätt blir kyrkan rikare av en teologi för och med barn, säger Joseph Sverker.

Varför är det fantastiskt att Jesus dog? Varför skapade Gud oss om han redan visste att vi skulle skada och plåga varandra så mycket som vi gör? Varför ska man tro på Gud/Jesus? Kan evolutionen och Gud hänga ihop? Vad är meningen med livet? Måste man vara kristen för att tro på Gud? Undrar om Gud baseras på de många frågor om tron och livet som Joseph Sverker har stött på under sina år av engagemang på olika barnläger och annan kyrklig barnverksamhet.
Boken är också en hjälp till föräldrar och ledare att prata om kristen tro med barn och unga på ett sätt som tar barns frågor och sätt att tänka på allvar. För det är snarare att väcka tankar än att ge färdiga svar som den här boken syftar till.

Ur boken:
”Det går bara att testa om Gud finns genom att börja lita på att Gud finns. Finns Gud? är inte en ja-eller-nej-fråga som Är Stockholm Sveriges huvudstad? Finns Gud? är mer lik frågan Vill du vara med? Det går inte att svara ja på frågan Vill du vara med? och sen bara stå kvar och inte göra något. Så är det med Finns Gud? också. Den säger: kom och testa och tro på att Gud finns.”

Joseph Sverker är teologie doktor och undervisar i systematisk teologi och kyrkohistoria på Enskilda Högskolan Stockholm.
Boken släpps den 20 april.