Kultparken i Björneborg

publicerad 3 augusti 2017
- Av Bo Bäckman
Top Cats från Torsby var förband till 40-årsjubilarerna Boppers

Kristinehamn (vb)

Med envishet, långsiktighet, goda kontakter, energi och inte minst duktiga medarbetare har föreståndaren och ende anställde Hans Hilding på Folkets hus och park i Björneborg utvecklat verksamheten till allt högre nivåer.

Folkets hus och Folkets park är belägna 300 meter från varandra och har digra program året om som lockat allt fler sedan flera år.

Text och bild: BERNT MAGNUSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170804