Hjälp behövs genast

publicerad 4 december 2015
- Av Bo Bäckman
Ensamkommande barn och ungdomar under 18 år har enligt lagen rätt till en god man. Gode mannen företräder barnet både som vårdnadshavare och förmyndare men ersätter inte en förälder. En god man ska vara som en spindel i nätet för barnet i personliga, rättsliga och ekonomiska frågor. I och med det ökade antalet ensamkommande barn och ungdomar, har kommunen behov av fler gode män. Källa: KRISTINEHAMNS KOMMUN
Ensamkommande barn och ungdomar under 18 år har enligt lagen rätt till en god man. I och med
det ökade antalet ensamkommande barn och ungdomar, har kommunen behov av fler gode män. Källa: KRISTINEHAMNS KOMMUN

kristinehamn (vb)

Enligt officiella siffror från 1 oktober finns 800 asylsökande till Kristinehamns kommun. För de som vill hjälpa till att underlätta för de nyanlända finns flera möjligheter som att bli god man, hyra ut bostad, skänka kläder eller annat.

Flyktingströmmen till Sverige har under hösten kommit att nå väldigt höga nivåer. Under vissa perioder har nästan dagliga rapporter berättat om nya högsta noteringar, ännu fler än veckan innan som hade fler än veckan före den och så vidare. Även om antalet asylsökande som anländer till Sverige har mattats av så är behoven av insatser på alla plan och överallt fortfarande mycket stora.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151204