Gästgiveri med värmlandssmak

publicerad 10 november 2017
- Av Bo Bäckman
Gästgiveriets drivande par Ulrika Ternemar och Jonas Johansson har intagit position på prästens våning i den forna prästgården.

Ölme (vb)

Ända fram till 2001 var Ölme prästgård det namnet antyder. Läget mitt emellan Oslo och Stockholm vid E18 visade sig vara som klippt och skuret för ett riktigt gästgiveri.

Ett sådant öppnades och dess rykte spred sig sakta men säkert av familjen Skan som sedermera gick vidare till en annan livsmedelsbransch inom ölsektorn, men fortfarande i Kristinehamn.

Text och bild: BERNT MAGNUSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171110