Coop-nära nu ännu längre bort

publicerad 17 februari 2017
- Av Bo Bäckman
Klas Olsson fick många vassa frågor under stormötet om Konsums beslut att lägga ner.

BjörneBorg (vB)

För någon månad sedan kom det plötsliga beskedet till Björneborgs och även Nykroppas invånare om deras Coop Nära-butikers snara hädangång, även beskrivet i Värmlandsbygden 27 januari.

För att om möjligt få en fortsättning på dessa för bygdernas vitala epicentrum bjöd Byrådet i Björneborg in till stormöte.

Text och bild: BERNT MAGNUSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217