Språket är nyckeln

publicerad 19 januari 2018
- Av Bo Bäckman
Språkrummet är en del av Värmlandsmodellen, ett projekt som syftar till att förkorta nyanländas väg till egen försörjning. Språkrummet är ett komplement till SFI.

kil (vb)

För att korta tiden och vägen för nyanlända att nå egen försörjning finns projektet Värmlandsmodellen. I Kil har man inom ramen för detta även Språkrummet som främst är ett komplement till SFI.

Att kunna svenska är oftast den stora nyckeln till att nå egen försörjning för dem som kommer hit från andra länder.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: CARIN KVARFORTH

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180119