På krigsstigen

publicerad 13 november 2015
- Av Bo Bäckman
Delar av Runnevålsgruppens ledning. Fr.v. Mats Börjesson, Sven-Arne Andersson och Kurt Jonsson. ”Vi vill inte ha industrier inpå vårt bostadsområde”, säger gruppen som nyligen anordnade en demonstration mot planprocessen som nu har pågått i drygt två år. Med i styrelsen finns även Birgitta Bergh, Jenny Flint och Robert Meyer.
”Vi vill inte ha industrier inpå vårt bostadsområde”, säger gruppen som nyligen anordnade en demonstration mot planprocessen som nu har pågått i drygt två år.

kil (vb)

Kils kommun växer. Ny bostadsmark ställs till förfogande i projekterade Lövenstrandsom-rådet. Även ren industrimark ses över och planprocessen är igång, något som envist stött på patrull det senaste året.
– Vi har träffats flera gånger och är lyhörda men det är också viktigt att planprocessen får en rimlig chans att fortsätta, säger kommunalrådet Georg Forsberg (C).

De som protesterar är en del av de boende, som kallar sig ledningen för Runevålsgruppen. I anslutning till det planerade industriområdet finns ett villaområde med 320 egnahem, byggda under mitten av 1970-talet.

Text och bild: TINA PAPADOPOULOU

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151113