Ny översiktsplan

publicerad 12 januari 2018
- Av Bo Bäckman
En av kartorna till den nya översiktsplanen. Observera den streckade båtleden som kan komma framöver.

Kil (vb)

Ett förslag till ny översiktsplan för Kils kommun har tagits fram. Den kommer till och med den åttonde janua ri att vara på samråd. Planen bygger på den tidigare från 2010 som har reviderats för att bättre passa kommunens visioner.

Det finns ett antal väsentliga skillnader mellan en översiktsplan och en detaljplan.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: KILS KOMMUN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180112