Det krävs en konsekvensanalys

publicerad 4 december 2015
- Av Bo Bäckman
Bengt Larsson, Hushållnings - sällskapet i Värmland, efter - lyser konsekvensanalys.
Bengt Larsson, Hushållningssällskapet i Värmland, efterlyser konsekvensanalys.

Kil (vb)

Regeringen har nyligen beslutat att ge Havs- och vattenmyndigheten en bakläxa. Det handlar om EU:s gemensamma direktiv vad gäller framtida åtgärder inom vattenpolitik och få en översyn av miljökvalitetsnormerna, om vad som behöver göras för att skydda människors hälsa och miljön.

– Hur ska vi kunna fortsätta verka på landsbygden? Detta blir en kostbar historia, menar Bengt Larsson, verksam i Hushållningssällskapet i Värmland.

Text: TINA PAPADOPOULOU

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151204