Finner fjärilar fascinerande

publicerad 24 februari 2017
- Av Bo Bäckman
Fjärilar och fotografering, gärna i kombination, är Mikael Skalstads passion i livet. Bild: DENNIS J HALL

KIL (VB)

Kils kommun har fem ansvarsarter att se över extra. Två av dessa är fjärilar.
– Det vi fascineras av vill vi bevara, säger fotografkonstnären Mikael Skalstad, 56.

Värmlands landskapsinsekt är en fjäril vid namn Brun gräsfjäril. Denna art ingår bland Kils kommuns ansvarsarter.
– Brun gräsfjäril är en rödlistad art som faktiskt bara finns i Värmland och Dalarna, berättar Mikael Skalstad.

Text: DENNIS J HALL

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170224