Stabsläge för häktet i Karlstad

publicerad 1 mars 2024
- Av Redaktionen

Häktet i Karlstad når nu sin fulla kapacitet, och sedan mitten av februari har Kriminalvården infört stabsläge för att hantera den akuta bristen på platser.

På häktet i Karlstad är situationen så ansträngd att det är vanligt att man, på grund av överbeläggning, måste använda besöksrum som celler.

Stabsläget innebär att Kriminalvården aktivt arbetar med att effektivisera platsutnyttjandet och skapa akuta platser på kort sikt. Det innebär även att häkten kan ta emot häktade från andra delar av landet än det egna upptagningsområdet.

Det är ju en minutstyrd verksamhet vi har och det kan gå ganska fort i hur beläggningen ser ut, säger Cecilia Wärn, chef för häktet i Karlstad till SVT.

Den främsta orsaken till överbeläggningen är bristen på anstaltsplatser, vilket leder till att många intagna måste stanna kvar i häktet. Vissa tvingas till och med avtjäna sina straff helt och hållet i häktet istället för på en anstalt.