Skogen resurs för framtiden

publicerad 2 december 2016
- Av Bo Bäckman
Några av talarna på skogskonferensen, från vänster Christina Wikström, Jenny Sjöstedt, landshövding Kenneth Johansson och Linda Jakobsson. Bild: KARIN HOVDEBO
Några av talarna på skogskonferensen, från vänster Christina Wikström, Jenny Sjöstedt, landshövding Kenneth Johansson och Linda Jakobsson. Bild: KARIN HOVDEBO

KARLSTAD (VB)

Heldagskonferensen om länets skogar och deras betydelse för Värmlands utveckling gav en bred inspiration för framtiden. Skogen ger framtidens råvaror men är även en stor tillgång som en växande naturturism.

På Gustaf Fröding hotell i Karlstad anordnade Skogsriket Värmland, som är en satsning av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Värmland, en heldagskonferens. I fokus stod förstås skogen och nu handlade det om att använda den rätt inför framtiden.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161202