Politiker vill satsa på uteserveringar

publicerad 24 maj 2024
- Av Redaktionen
Stadshotellet i Karlstad.

Politiker vill satsa på det så kallade Älvstråket i Karlstad, och tillföra fler uteserveringar i området.

Detta är ett A-läge som vi måste utnyttja bättre, säger Niklas Wikström (L), förste vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden till NWT.

Älvstråket från Sandgrundsudden till Älvgatan är ett populärt område vid Klarälven, men trots det finns endast två uteserveringar där. Ett är vid Stadshotellet och det andra är restaurangen Gossip & Bubbels.

Nu har kommunen och näringslivet diskussioner om huruvida man kan utveckla området. Bland annat finns förslag på platser för foodtrucks längs kajkanten på Museigatan, en restaurang i Teaterparken och ett kallbadhus vid Mariebergsviken eller Skutberget. Nästa år har även kommunen avsatt 1,5 miljoner kronor för att uppgradera trädäcket vid bryggorna på Sandgrundsudden.

–  Man kan testa lite olika saker för att se vad som fungerar och vi ska vara positiva och bidra för att möjliggöra olika idéer och ge dem som vill chansen att etablera sig, säger Wikström.