Nio studenter avstängda för plagiering på Karlstads universitet

publicerad 15 september 2023
- Av Redaktionen

Nio studenter har stängts av för fusk vid Karlstads universitet, enligt beslut från universitetets disciplinnämnd. Straffen varierar från två till sex veckors avstängning.

Karlstads universitets disciplinnämnd har avstängt nio studenter för fusk, främst plagiering. Beslutet togs vid nämndens första möte under höstterminen, där totalt 15 ärenden om misstänkt fusk diskuterades.

En 20-årig man, som plagierade från två texter som tidigare fällts för otillåtet samarbete, är en av de nio som nu har stängts av. Av de övriga ärendena lämnades fem utan åtgärd och en student fick en varning. Straffen varierar mellan två och sex veckors avstängning.

Disciplinnämnden möts månadsvis för att granska anmälningar om fusk. En student kan antingen få en varning eller bli avstängd, med en maximal avstängningsperiod på sex månader. Beslutet baseras på flera faktorer, inklusive studentens tidigare akademiska historik och hur omfattande det misstänkta fusket är.