Med sociala frågor i fokus

publicerad 15 januari 2016
- Av Bo Bäckman
Robert Halvarsson och Lotta Tammi arbetar med flera tidskrifter, ASP-bladet och Medspelaren, de ges ut för att öka kunskaperna kring sociala frågor. Redaktionen vågar ta upp svåra, men angelägna ämnen. Psykisk ohälsa drabbar många och skapar såväl utanförskap som människor som inte känner att de har plats i samhället.
Robert Halvarsson och Lotta Tammi arbetar med flera tidskrifter, ASP-bladet och Medspelaren, de ges ut för att öka kunskaperna kring sociala frågor.

Karlstad (vb)

Tidskriften ASP-bladet har getts ut under 13 år. Man ger ut tio nummer per år och de sociala frågorna står i fokus. Redaktionen är ett engagerat gäng som ser till att bevaka frågeställningar som berör brukare och socialarbetare i Karlstads kommun.

– I senaste numret har vi med ett reportage om psykisk ohälsa, som är ett stort problem idag, säger Robert Hal varsson, chefredaktör.
Det är viktigt att allmänheten och framförallt beslutsfattare förstår vad det handlar om, bara då kan de som är utsatta få rätt stöd.

Text och bild: TINA PAPADOPOULOU

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160115