Lagändringar måste till

publicerad 4 november 2016
- Av Bo Bäckman
Christian Holm Barenfeld (M), arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden, Robin Olsson, säkerhetskoordinator Karlstads kommun, Andreas Norlén (M), ordförande i konstitutionsutskottet, och Pål Jonson (M), justitieutskottet
Christian Holm Barenfeld (M), arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden, Robin Olsson, säkerhetskoordinator Karlstads kommun, Andreas Norlén (M), ordförande i konstitutionsut-skottet, och Pål Jonson (M), justitieutskottet.

KARLSTAD (vb)

Karlstads kommun ligger i framkant i landet när det gäller arbetet mot våldsbejakande extremism. Så långt fram att man lyckades locka konstitutionsutskottets (KU) ordförande Andreas Norlén (M) att resa till Värmland för ett möte.

– Kommunen var snabb att ta fram en handlingsplan mot radikalisering och våldsbejakande extremism, berömmer han.

Text och bild: DENNIS J HALL

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161104