Karlstad i topp för biologisk mångfald

publicerad 18 juni 2024
- Av Redaktionen

Karlstad har utmärkt sig som fjärde bäst i Sverige på att arbeta för att öka växten av ängsblommor längs vägarna, vilket ger mat och boplatser till insekter. Detta framgår av en ny rankning från Naturskyddsföreningen.

På första plats kommer Linköpings kommun, följt av Stockholm och Malmö. Karlstad delar därefter fjärdeplatsen tillsammans med Lomma och Trollhättan.

Kommunen i Karlstad har genomfört flera konkreta insatser, inklusive bekämpning av invasiva arter och årliga klippningar av växtligheten med bortforsling av växtrester. Dessa åtgärder gör marken näringsfattig, vilket gynnar ängsväxterna och den biologiska mångfalden.

Framgångsfaktorerna för kommunerna i topp är att de tagit fram politiskt förankrade strategier för att gynna vilda pollinatörer. Blommande vägkanter är inte bara vackra, de är viktiga för vår hotade biologiska mångfald, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.