Här skyr man plasten

publicerad 16 februari 2018
- Av Värmlandsbygden
Lena Hedberg, t v, vill få folk att förstå träets betydelse för människans välbefinnande. Förutom att butiken är fylld med träsaker vill man hjälpa utbrända att kunna sänka sin stressnivå.

Butiken där Allt går att återvinna i butik i Inre hamn

karlstad (vb)

I mars öppnas en ny butik i Inre hamn. Den är tänkt att ha trä som tema och heter också, mycket riktigt, Trä.
Förutom att sälja träprylar, ska det inrymma ett litet enkelt kafé, och anordnas föreläsningar om träets betydelse för människans välmående.

Trä är mer än en butik, det är en hel verksamhet.