Flyktingmottagande i Värmland

publicerad 20 april 2017
- Av Bo Bäckman
Totalt under året sökte 162 877 personer asyl i Sverige och det finns många goda exempel på hur man i Värmland har arbetat med detta. Bild: PIXABAY

karlstad (vb)

Under hösten 2015 ökade flyktingströmmarna till Europa och 162 877 personer sökte under det året asyl i Sverige. Det satte det svenska samhället på prov, och då i synnerhet kommunerna.

Det var tydligt att Värmland befann sig i en extraordinär situation och Region Värmland valde att dokumentera skeendet medan det pågick.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170421