BUP i Värmland i kritiskt läge: Ökat behov av slutenvårdsplatser

publicerad 2 september 2023
- Av Redaktionen

Efter en paus på över 20 år återinfördes slutenvårdsplatserna inom BUP i Värmland 2022. Men de befintliga platserna i Karlstad räcker inte till för att möta det växande vårdbehovet, särskilt med tanke på ökningen av ätstörningsdiagnoser.

Efter att ha varit nedlagda i över 20 år, återinfördes slutenvårdsplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Värmland 2022. Men de tre plus en platserna som öppnades i Centralsjukhuset i Karlstad täcker inte det faktiska vårdbehovet. Framför allt har ätstörningsdiagnoser ökat markant.

Redan vid introduktionen 2022, bedömdes behovet vara mellan sex till åtta platser. Denna bedömning står fortfarande fast, enligt Elisabeth Myrén, verksamhetschef på BUP.

Så ser behovet ut. Det pågår en översyn inom regionfastigheter var de lokalerna skulle kunna finnas, säger hon till NWT.

Även om regionen tidigare köpte vårdplatser i andra regioner, har detta inte skett på senare tid på grund av en liknande situation nationellt. Istället har man hanterat överbeläggning med hjälp av dagsjukvård och intensiva insatser. När en lösning kommer att finnas med fler platser är fortfarande osäkert.