Självförsörjande på ägg

publicerad 31 mars 2022
- Av Britt-Louise Hoberg
Källmo Ägg AB håller inte hönsen i bur utan de går fritt både inne och ute.

På Källmo gård produceras ägg, vilket Sverige är självförsörjande på. Det har rått en överproduktion men nu har marknaden vänt, dels på grund av fågel-influensan och dels för att Ukraina, den världsledande äggexportören är drabbat av krig.

Lennart Johansson äger Källmo Ägg AB, som ligger utanför Karlskoga.
– Mina föräldrar startade Källmo Ägg AB under 1960-talet och då hade hönseriet cirka 6 000 höns. Innan jag tog över företaget hade jag fått min grundutbildning vid Kvinnersta och som driftledare vid Svalöv i Skåne.

Lennart har också varit utomlands och arbetat under åren 1979-80 för att hämta in andra kunskaper.
– Först provade jag på att arbeta med får i Australien och sedan tog jag mig till Kanada och Klippiga bergen för att arbeta med köttdjur.

I dag har Källmo Ägg AB 40 000 frigående höns, både inne och ute. Att de klarar av att vara ute vintertid beror på att hönsen inte har någon blodcirkulation i fötterna.
Hönsen köps in vid 16 veckors ålder från Närkesberg Hönseri AB, Åsbro, och börjar värpa vid 20 veckors ålder till att börja med ett ägg om dagen, för att sedan minska värpningen.
Källmo Ägg AB har både Vit och Brun Leghorn. Brun Leghorn är litet aggressivare, kräver mera foder men är känsligare, därför måste man ta mera betalt för de bruna äggen.
Källmo Ägg AB köper in färdigfoder till hönsen. Utehönsen får ingen soja.
– Vare sig palmolja eller soja ska användas om vi skall rädda regnskogen, säger Lennart.

Efter 80 veckors värpning, då hönsen är cirka 95 veckor, skickas de till Håkantorp slakteri i Vara.
På gården bedrivs ekologisk odling, fröodling och glutenfri havre, som exporteras till bland annat Holland. Den glutenfria havren används framförallt i den glutenfria barnmatsindustrin. För övrigt odlas ärtor, raps, timotej och klöver. Gödslet går tillbaka i kedjan och används till gårdens odlingar.
– Fågelinfluensan har blivit ett stort bekymmer för bland annat hönserierna. Nu har den visat sig överleva vinterhalvåret, vilket den inte gjort tidigare.

Många fjäderfän, bland annat i Italien, har fått fågelinfluensa. Jordbruksverket har därför bestämt att hönsen inte får vistas ute. Samtidigt är Ukrainas världsledande export av ägg bruten. Allt detta har påverkat Sverige, som haft överproduktion av ägg. Sedan ett par veckor har exporten av svenska ägg ökat till Europa med ökade priser.
Det är många moment att gå igenom för att starta hönseri med äggproduktion.
– Man måste tänka på en del punkter, förklarar Lennart.

– Jordbruksverket måste ge godkännande. Bankerna måste ge lån. Det kostar i genomsnitt mellan 700 och 900 kronor per hönsplats att bygga upp äggproduktion. Även byggmaterialet har ökat i kostnader. Man måste också ha ett godkänt avtal med blivande köpare av ägg. Men ägg är den enda matvara som Sverige egentligen är helt självförsörjande på, bortsett från spannmål, morötter och socker, säger Lennart Johansson.