Snart måste EU:S mål förverkligas

publicerad 15 januari 2016
- Av Bo Bäckman
Nöjda med att kunna återbetala. Johan Rosqvist, chef serviceförvaltningen, Margareta Ivarsson, ordförande servicenämnden samt Emil Florell, renhållningssamordnare på Hammarö kommun.
Nöjda med att kunna återbetala. Johan Rosqvist, chef serviceförvaltningen, Margareta Ivarsson, ordförande servicenämnden samt Emil Florell, renhållningssamordnare på Hammarö kommun.

hammarö (vb)

Hammarö kommun har under december återbetalat tusen kronor, alltså åtta hundra exklusive moms, till sina abonnemangskunder för sophämtning. Renhållningsverksamheten har de senaste fem åren ackumulerat ett överskott på totalt 3,8 miljoner.

Dessa pengar har varit en form av buffert, som förmodades komma till nytta i arbetet med att framtida sortering av matavfall. När man nu bedömer att kostnaden för att samla in matavfall blir billigare än man trott så betalar kommunen tillbaka pengar till renhållningskollektivets medlemmar.

Text: TINA PAPADOPOULOU
Bild: KJELL NILSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160115