Skola får byggas trots fridlyst växt

publicerad 18 augusti 2023
- Av Redaktionen

Skola i Hammarö får byggas trots att man hittat en fridlyst växt tidigare i år omkring området.

I våras upptäckte man att den fridlysta växten knärot (Goodyera repens) växte vid en byggnation av den nya högstadieskolan Hammarlunden i Hammarö. Detta gjorde att man tvingades pausa arbetet med den nya skolan.

Innan sommaren godkände dock länsstyrelsen att byggnationen kunde fortsätta, något som överklagades.

Nu har däremot mark- och miljödomstolen gett Hammarö kommun rätt, rapporterar NWT.

Växterna, som är en form av orkidéer, kommer att flyttas till säkrare miljöer.