Några axplock från Hammarö

publicerad 12 oktober 2017
- Av Bo Bäckman
Bild: WIKIPEDIA

Jakobsbergsbron kopplar samman Hammarö med Karlstad och används bland annat flitigt som genväg till och från Centralsjukhuset. Andra vägar kan ofta innebära en sekundstrid mellan liv och död – så viktig är passagen.

Nu har Centralsjukhuset, Karlstads och Hammarös kommuner gått samman för att nå ett gemensamt mål – en ny bro över Klarälven mellan Kartberget och Sommarro som ska stå klar 2024.

Text: DENNIS J HALL

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171013