Mörmo gård satsar på ICDP

publicerad 26 januari 2017
- Av Bo Bäckman
Familjecentralen Mörmo gård satsar för fjärde gången på programmet ICDP, ”Vägledande samspel” mellan barn och vuxna.

HAMMARÖ (VB)

För fjärde gången satsar familjecentralen Mörmo gård på ICDP, nivå ett. Ett vägledningskoncept för föräldrar.

– Vägledande samspel bygger på att hitta positivt förhållningssätt i bemötande till ditt barn i vardagen, säger förskoleläraren Ing- Brith Borgström, som är en av två vägledare till det hälsofrämjande programmet.

Text: DENNIS J HALL

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170127