Minus i driftsbudgeten

publicerad 8 juni 2017
- Av Bo Bäckman
Kostnaderna ökar mer än intäkterna i Hagfors

hagfors (vb)

Den politiska beslutsprocessen kring driftsoch investeringsbudget och för kommande år och plan för 2019 och 2020 har påbörjats. Föreslagna minusresultat i driftbudgeten kommer troligen att revideras efter senare beslut.

I Hagfors kommun liksom det meddelas och antas bli i flera andra kommuner är ekonomin kärv de närmaste åren. Ökande kostnader för driften och tunga investeringar förklarar en del av detta.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: HAGFORS KOMMUN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170609