Metanol är vår framtid

publicerad 18 maj 2017
- Av Bo Bäckman
Björn Gillberg har jobbat med det här sedan 70-talet. Han kan energihistorien, försöken,
tekniken, orsakerna till olika satsningar till exempel i USA och i Sverige, vem och vad som drivit på eller hindrat.

Hagfors (vb)

Sveriges dåliga beredskap har kommit upp på agendan i de flesta sammanhang. Mycket har handlat om livsmedelsberedskap och självförsörjningsgrad men för att det ska vara möjligt krävs drivmedel, inhemskt sådant. Björn Gillberg förespråkar metanol.

Värmlandsbygden berättade i januari om planerna på och skattehindren mot den metanolfabrik som VärmlandsMetanol AB tänker bygga. Det här berör egentligen mer än den satsningen.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170519