Marknadsföringsprojekt för mer flygande

publicerad 4 maj 2017
- Av Bo Bäckman
140 000 kronor avsätts till ett marknadsföringsprojekt som ytterligare ska öka flygresandet i kommunen. Bild: Per eriksson

HAGFORS (VB)

Kommunstyrelsen beslutade den 10 april att ingå i och att avsätta 140 000 kronor till ett marknadsföringsprojekt för flygtrafiken. Projektet finansieras även av Torsby, som man samarbetar med, samt med medel från Region Värmland.

Inför jul kom beskedet att Trafikverket beslutat att förlänga avtalet på linjen Torsby- Hagfors-Arlanda med nuvarande flygoperatör. Avtalet gäller till oktober 2019. Detta grundade sig på att antalet flygpassagerare hade ökat.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170505