Kamp för fiber på Kyrkheden

publicerad 12 februari 2016
- Av Bo Bäckman
Fibergruppen i Kyrkheden har fått in cirka 140 intresseanmälningar.
Fibergruppen i Kyrkheden har fått in cirka 140 intresseanmälningar.

EKSHÄRAD (VB)

I Hagfors kommun har fiberföreningarna kommit lite olika långt i sitt arbete. Några har redan byggt ut sitt nät, medan andra väntar på besked från länsstyrelsen om bidrag eller inte. Där man byggt ut fibernätet kommersiellt är man klara på flera ställen, till exempel i Hagfors tätort.

På Kyrkheden i Ekshärads tätort, trodde man också att de kommersiella krafterna skulle ta tag i situationen och börja bygga. Det visade sig dock att det behövdes kontaktpersoner för att få projektet igång.

Text och bild: INGER VAHLQVIST JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160212