Fortum vill riva gamla dammar

publicerad 16 mars 2018
- Av Värmlandsbygden

Fisken måste få lättare att vandra mellan vattendragen

William Dixon tidigare vid Naturvårdsverket. Anna Sjörs är ordförande i Klarälvdalens vattenråd

HAGFORS (VB)

Fortum har lämnat in en ansökan till mark och miljödomstolen för att ta bort fyra dammar i anslutning till sjön Upplundens avrinningsområde. Dammarna ligger i Klamma älv och Kvanbäcken i Hagfors kommun och har tidigare använts för flottning och…

Text: BERIT JUHL Bild: PRIVAT